ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 1. I դասարանի ընդունելության համար պահանջվում են ներքոհիշյալ փաստաթղթերը.

 

 • Ծնողի դիմումը
 • Երեխայի ծննդյան վկայականի պատճենը
 • Տեղեկանք հաշվառման մասին / անձնագրային բաժին /
 • Երկու լուսանկար / 3X4 չափի /
 • Երեխայի բժշկական քարտը
 • Եթե վկայագրված չէ, ապա բժշկից փաստաթուղթը

 

 1. Նախակրթարանի  ընդունելության համար պահանջվում են ներքոհիշյալ փաստաթղթերը.

 

 • Ծնողի անձնագրի պատճեն
 • Ծնողի դիմումը
 • Երեխայի ծննդյան վկայականի պատճենը
 • Տեղեկանք հաշվառման մասին / անձնագրային բաժին /
 • Երկու լուսանկար / 3X4 չափի /
 • Երեխայի բժշկական քարտը
 • Եթե վկայագրված չէ, ապա բժշկից փաստաթուղթը

 

Ընդունելությունը դպրոցում  կազմակերպվում է սույն թվականի հունիսի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 1-ը: